มีมหาวิทยาลัยของคุณหรือไม่!! สื่ออังกฤษเผย 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2561

10 กพ. 61     355

มีมหาวิทยาลัยของคุณหรือไม่!! สื่ออังกฤษเผย 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2561

วันที่ 9 ก.พ. 61 นิตยสารไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น ของประเทศอังกฤษ ได้มีการเผยข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์ สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ถึงเรื่องผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่ดีที่สุดประจำปี 2561 โดยวัดจากคุณภาพการสอน ผลงานวิจัย การถูกนำไปใช้อ้างอิง ทัศนคติของต่างชาติ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเอเชียได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 359 แห่ง และประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย 10 แห่งที่ติดอันดับด้วย

 
โดยรายชื่อ 10 มหาวิทยาลัยของประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2561 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 97 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในอันดับที่ 114 , มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 164 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ในอันดับที่ 168 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ในช่วงอันดับที่ 251-300 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในช่วงอันดับที่ 251-300 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในช่วงอันดับที่ 301-350 

นอกจากนี้ นิตยสารไทม์ส ไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น ยังระบุอีกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการปรับอันดับใหห้ดีขึ้น ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ครองแชมป์อับดับเดิม ขณะที่อีก 7 มหาวิทยาลัยถูกปรับลดอันดับลงเมื่อเทียบกับปี 2560 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคยอยู่ในช่วงอันดับ 101-110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงอันดับ 151-160 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ช่วงอันดับ 171-180 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ช่วงอันดับ 181-190 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ช่วงอันดับ 201-250 เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ช่วงอันดับ 251-300

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้รับอันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ , อันดับ 2 มหาวิทยาลัยซิงหัว ของประเทศจีน , อันดับ 3 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ของประเทศจีน , อันดับ 4 มหาวิทยาลัยฮ่องกง อันดับ 5 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของฮ่องกง , อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ของประเทศสิงคโปร์ , อันดับ 7 มหาวิทยาลัยจีน ของฮ่องกง อันดับ 8 มหาวิทยาลัยโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่น อันดับ 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซลของเกาหลีใต้ และอันดับ 10 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลีของเกาหลีใต้ 

ที่มา                       www.tnews.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost