เป็นโมฆะ!! ผลโหวตยกเยรูซาเลมให้อิสราเอล เสียงจาก 193 ประเทศ มีเพียง 9 ประเทศเท่านั้นที่อยู่ฝั่งสหรัฐ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์