“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม

21 ตค. 60     13420


“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เราไปย้อนชมภาพแห่งความทรงจำ  สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก


“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม

ภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ยังเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า และภาพที่พสกนิกรใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพร ก็เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก

“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม

ในบรรดาภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยได้เห็นและยังคงจดจำได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาทรงฉาย ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ เคยรับสั่งเกี่ยวกับภาพนี้ว่า ในหลวงทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก และตรัสต่อนักข่าวว่า  “พ่อดุเรา บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวม และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบ ๆ ด้วย” ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ตรัสเล่าและทรงพระสรวลอย่างมีความสุข


“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม


“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม


“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม


“พ่อดุเรา”!เพราะอะไร? ในหลวงร.๙ ทรงดุ สมเด็จพระเทพฯ...ตรึงใจมิรู้ลืม


www.welovemyking.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost