เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??

6 ตค. 60     6225


เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??

หน้าปก เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 23 ตุลาคม 2526)

ทรงพระปรีชาสามารถในการตอบข้อซักถามเฉพาะหน้า นักข่าวสาวกราบทูลถามว่า

"พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่" (เมื่อปี พ.ศ.2526)

สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีรับสั่งตอบทันทีว่า  "ไม่ได้คิด อยู่อย่างนี้ก็สบายดี ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ เช่น มาญี่ปุ่นก็สนุกดี"


เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??


เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??

สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงเล่าพระราชทานว่า "ได้มีกำหนดไว้เป็นหลักว่า สมเด็จพระจักรพรรดิ(ในช่วงเวลานั้น คือ สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ) จะโปรดฯ ให้เฝ้ารับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันที่ 12 ตุลาคม เพราะฉะนั้นจึงควรเสด็จฯ ไปในระหว่างนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์... 

รู้สึกดีใจที่ได้เฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ และได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นนักชีววิทยาที่เชี่ยวชาญ และทรงมีความรู้สูงในเรื่องพืชและสัตว์ จึงพอพระทัยในของขวัญที่นำไปถวาย คือแมลงชนิดต่างๆ ใส่กรอบ ซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้จัดให้ 

สมเด็จพระจักรพรรดินีทรงพระประชวร จึงไม่ได้เฝ้าฯ... 
ได้เข้าเฝ้ามกุฎราชกุมาร (ในรัชสมัยต่อมา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ถึงปัจจุบันนี้) และมกุฎราชกุมารีถึง 3 ครั้ง ทุกครั้งท่านได้ประทานความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ครั้งนี้ได้นำปลานิลสีแดงไปถวายด้วย 
เมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว มกุฎราชกุมาร (ในรัชสมัยต่อมา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ถึงปัจจุบันนี้) ผู้ทรงเชี่ยวชาญในด้านการประมง ได้ถวายปลานิลซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tilapia Nilotica แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานชื่อไทยว่า ปลานิล ทรงขยายพันธุ์จนแพร่หลายทั่วประเทศในปัจจุบัน ส่วนปลานิลสีแดงนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของปลานิลธรรมดา" 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติหน้าที่ "ตัวแทนประเทศไทย" อย่างดียิ่ง  

กษัตริย์ทุกพระองค์เป็นพี่น้องกัน จึงทรงมี "สมเด็จอา" ทุกราชวงศ์ในโลกนี้


เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??

เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??

เมื่อครั้งนักข่าวทูลถาม พระองค์คิดจะอภิเษกสมรสหรือไม่ ??

บางส่วนจาก "เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น" มี ๑๑๖ หน้า มีภาพสีประกอบจำนวนมาก 

เรียบเรียงโดย คุณสุนิดา บุนนาค

oknation.nationtv.tvเป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost