สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา

13 สค. 60     519


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 ส.ค. เวลาบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฉลองพระองค์เสื้อสีขาวลายสีฟ้า และสนับเพลาสีฟ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ชุดสูท เนคไทสีฟ้า และสมเด็จพระเทพฉลองพระองค์ผ้าไทยสีฟ้าอ่อน

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ 4 พระรูป ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา

 

 


www.nationtv.tv

เป็นเพื่อน Line กับเรา