งานเข้า!! ร้านทุกอย่าง 20 อาจถูกกวาดล้างเรียบ สายงบน้อยเตรียมสั่นสะเทือนแน่

9 สค. 60     1594

งานเข้า!! ร้านทุกอย่าง 20 อาจถูกกวาดล้างเรียบ สายงบน้อยเตรียมสั่นสะเทือนแน่

นาย พิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้เรียกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ที่เช่าพื้นที่ขายตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าย่อยตามเขตชุมชนเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (มอก.)


เนื่องจาก ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากว่า ซื้อสินค้าภายในร้านบางรายการนำไปใช้ได้ไม่นานแล้วเกิดความเสียหาย จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการสินค้าร้าน 20 บาท ทราบว่า สินค้าประเภทไหนที่ต้องจำหน่ายให้เป็นไปตาม มอก. ภาคบังคับ เช่น สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟสายพ่วง สีเทียน สีชอล์ก ไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ และแอลกอฮอล์แข็ง ถือเป็นสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานสูง


งานเข้า!! ร้านทุกอย่าง 20 อาจถูกกวาดล้างเรียบ สายงบน้อยเตรียมสั่นสะเทือนแน่

จึงอยากให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทมอก. ภาคบังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบ ต่อไปหากพบว่าร้านค้ายังไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท หรือจำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม อยากแนะนำให้ผู้บริโภคเน้นเรื่องซื้อสินค้าประเภทที่มีมาตราฐาน ตราสัญลักษณ์มอก. เท่านั้น  ไม่อยากให้เน้นแต่ซื้อของถูก เพราะอาจเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเอง เช่นที่ผ่านมามีข่าวการเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดจากใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดเหตุไฟช็อตจนติดไฟได้ง่าย ซึ่งได้ไม่คุ้มเสีย


www.politic.zocialx.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา