ยื่นด่วน!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน วันนี้สุดท้าย...ไม่งั้นถูกส่งกลับทันที

8 สค. 60     180


ยื่นด่วน!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน วันนี้สุดท้าย...ไม่งั้นถูกส่งกลับทันที

กระทรวงแรงงานชี้แจงขั้นตอนการทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ทำงานอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีเอกสารแสดงตน และใบอนุญาตทำงาน โดยแรงงานสามารถทำงานได้ต่อไปโดยให้นายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ จากนั้นเข้ารับการสัมภาษณ์พิสูจน์ความเป็นนายจ้าง พบเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง รับเอกสารรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติและขออนุญาตทำงานต่อไป โดยแรงงานเมียนมาและกัมพูชาตรวจสัญชาติในประเทศไทยและขออนุญาตทำงานในรูปแบบ One Stop Service (OSS) เผยยอดขณะนี้มีนายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว 171,161  ราย แรงงานต่างด้าว 667,207 คน กรุงเทพมหานครครองแชมป์นายจ้างและแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมาชลบุรี ขณะที่กิจการก่อสร้างมีแรงงานมากที่สุด รองลงมาเป็นกิจการเกษตรและปศุสัตว์


ยื่นด่วน!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน วันนี้สุดท้าย...ไม่งั้นถูกส่งกลับทันที

กระทรวงแรงงานชี้แจงขั้นตอนการทำงานของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ทำงานอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีเอกสารแสดงตน และใบอนุญาตทำงาน โดยแรงงานสามารถทำงานได้ต่อไปโดยให้นายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ จากนั้นเข้ารับการสัมภาษณ์พิสูจน์ความเป็นนายจ้าง พบเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง รับเอกสารรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติและขออนุญาตทำงานต่อไป โดยแรงงานเมียนมาและกัมพูชาตรวจสัญชาติในประเทศไทยและขออนุญาตทำงานในรูปแบบ One Stop Service (OSS) เผยยอดขณะนี้มีนายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว 171,161  ราย แรงงานต่างด้าว 667,207 คน กรุงเทพมหานครครองแชมป์นายจ้างและแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมาชลบุรี ขณะที่กิจการก่อสร้างมีแรงงานมากที่สุด รองลงมาเป็นกิจการเกษตรและปศุสัตว์


 ยื่นด่วน!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน วันนี้สุดท้าย...ไม่งั้นถูกส่งกลับทันที


สำหรับกรณี การเปลี่ยนนายจ้างก็ไม่ยุ่งยาก แรงงานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของแรงงานในปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งแรงงานไม่ต้องกลับไปหานายจ้างเดิมแต่อย่างใด และขอให้นายจ้างหรือผู้ใดที่จ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีเอกสารใดๆ รีบมาแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายใน สิงหาคมนี้ เพราะไม่มีการขยายเวลาอีกแล้วซึ่งทุกศูนย์รับแจ้งฯ พร้อมให้บริการจนถึงคนสุดท้าย


ขณะนี้มีนายจ้างมายื่นคำขอแล้วจำนวน 171,161 ราย (ยื่นที่ศูนย์ฯ 158,691 ราย ลงทะเบียนออนไลน์ 12,470 ราย) ลูกจ้างคนต่างด้าว 667,207 คน เป็นกัมพูชา 192,154 คน ลาว 86,940 คน เมียนมา 388,113 คน โดยประเภทกิจการที่มีการยื่นคำขอ 5 อันดับคือ 1) กิจการก่อสร้าง 149,768 คน 2) เกษตรและปศุสัตว์ 149,226 คน 3) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 61,240 คน 4) การให้บริการต่างๆ 49,758 คน 5) กิจการต่อเนื่องการเกษตร 41,866 คน และจังหวัดที่มีการจ้างมากที่สุด 5 อันดับคือ 1) กรุงเทพมหานคร 142,251 คน 2) ชลบุรี 40,421 คน 3) สมุทรปราการ 38,006 คน 4) ปทุมธานี 32,270 คน 5) เชียงใหม่ 32,234 คน

ยื่นด่วน!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน วันนี้สุดท้าย...ไม่งั้นถูกส่งกลับทันที


ที่มา : www.tnews.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา