สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560

26 กค. 60     1911


สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  มีรายงานว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีความว่า

"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"


สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560


ขอบคุณที่มา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเพื่อน Line กับเรา