ชำแหละ 6 สัญญาโซลาร์เซลล์ชายแดนใต้...รายเดียวกวาด 615 ล้าน!


มาแรงรอบสัปดาห์