แถลงการณ์พระอาการประชวร “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ฉบับที่ 1

24 มิย. 60     1823

แถลงการณ์พระอาการประชวร “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ฉบับที่ 1

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 มิ.ย.   สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 1 ความว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. พ.ศ.2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการอ่อนเพลีย หายพระทัยหอบเหนื่อย ปวดตามพระข้อ และพระกล้ามเนื้อ และมีพระปรอทสูง จึงเสด็จเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกาย ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวิทยา พบว่าพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และระดับออกซิเจนในพระโลหิตต่ำกว่าปรกติ อีกทั้งมีการอักเสบของพระยกนะ (ตับ) และพระกล้ามเนื้อร่วมด้วย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับ ณ โรงพยาบาล เพื่อรักษาพระอาการประชวร


แถลงการณ์พระอาการประชวร “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ฉบับที่ 1

บัดนี้ หลังจากการถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง พระปัปผาสะ (ปอด) และพระยกนะ (ตับ) ที่อักเสบดีขึ้นเป็นลำดับ ระดับออกซิเจนในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท แต่ยังมีพระอาการปวดตามพระข้อและพระกล้ามเนื้อ ทำให้ทรงลำบากในการทรงพระวรกายและทรงพระดำเนิน คณะแพทย์จึงมีความเห็นร่วมกัน ขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับรักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล และทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

เป็นเพื่อน Line กับเรา