นางอองซานซูจี รับรางวัลเกียรติยศ นางอองซานซูจี รับรางวัลเกียรติยศ " ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" จากกรุงลอนดอน ท่ามกลางการประท้วง


มาแรงรอบสัปดาห์