แฉความลับ ใครคือผู้สั่งตาย 'กัดดาฟี' ผู้นำเผด็จการที่ประชาชนรัก แต่ลัทธิประชาธิไตย-ทุนนิยม รับไม่ได้ เขาจึงต้องตาย


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์