เตรียมพบกับ!! อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) วันที่ 2 มีนาคมนี้

22 กพ. 60     937


เตรียมพบกับ!! อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) วันที่ 2 มีนาคมนี้


เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (ที เค ปาร์ค) ในวันที่ 2 มีนาคม 2560

วันนี้(21ก.พ.2560) ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมด้วย นายชาติชาย ศิริบุญหลง รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบาย การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เเละ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกันเเถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟัง

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นี้ เพื่อต้องการให้เมืองปัตตานี มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นศูนย์รวมความสุขสนุกสนานของเด็กๆ สร้างโอกาส ให้กับเยาวชน รวมทั้งเพื่อให้ชาวปัตตานีทุกเพศทุกวัย มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน จึงได้มีการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี TK park ขึ้น โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) และเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ตัวอาคารมีพื้นที่ใช้สอย 6,476 ตารางเมตร เป็นอาคารรูปรังผึ้ง สูง 2 ชั้น ที่สวยงามทันสมัย ภายในมีบริการต่างๆ เช่น ห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายกว่าสองหมื่นเล่ม, ห้องสมุดสำหรับเด็ก, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสื่อความรู้ไอที, ห้องเธียเตอร์ TK PLAY TOWN, ห้องประชุม, ห้องศาสนา, ห้องละหมาด, และมุมให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม เป็นต้น

อุทยานการเรียนรู้ ปัตตานี จะเปิดให้บริการประชาชนชาวปัตตานีและผู้สนใจอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยจะมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คาดหวังว่า อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง และนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจของคนปัตตานี โดยหลังจากพิธีเปิดวันนี้ จะเปิดให้บริการเวลา 09.00 น.-19.00 น. ปิดบริการ วันจันทร์ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-7371-9789, 0-7371-9790

เตรียมพบกับ!! อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) วันที่ 2 มีนาคมนี้

เตรียมพบกับ!! อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) วันที่ 2 มีนาคมนี้


เตรียมพบกับ!! อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) วันที่ 2 มีนาคมนี้


เตรียมพบกับ!! อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) วันที่ 2 มีนาคมนี้


ที่มา            www.pnylink.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost