ประมวลภาพ ชาวมาเลย์นับหมื่นขับไล่ นาจิบ ราซัค พ้นนายกฯ


มาแรงรอบสัปดาห์