ประมวลภาพบรรยากาศ ปฏิบัติการ 'คืนความสงบสุขสู่กรุงเทพฯ' ที่บริเวณแยกสวนมิสกวัน...


มาแรงรอบสัปดาห์