เริ่มแล้ว เจรจา ปากีสถาน กับตาลีบัน โดยไร้ 'อิมราน ข่าน' !!


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์