กกต. รัตกุม ! เตรียม 10 จุดสำรอง พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง หากถูกปิดล้อม


มาแรงรอบสัปดาห์