กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุช่วงรอมฎอน

1 สค. 56     2116

ข่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุช่วงรอมฎอน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุช่วงรอมฎอน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สรุปเหตุการณ์ พื้นที่ใต้ ช่วงเดือน รอมฎอม พร้อมวอน เอ็นจีโอ เรียกร้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้าง

วันที่ 1ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนสันติสุข 4567  เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สรุปเปรียบเทียบสถิติ           การก่อเหตุรุนแรงในห้วง 10-30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา กับห้วงเดียวกันของ ปี 2553 – 2555 ได้ดังนี้

1. สถิติการก่อเหตุรวมในปี 2556 เกิดเหตุการณ์ทั้งสิ้น 66 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.76 ของเหตุการณ์                ที่เกิดขึ้นในปี 53 ซึ่งเกิดเหตุจำนวน 130 ครั้ง, คิดเป็นร้อยละ 56.89 ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 54 ซึ่งเกิดเหตุจำนวน 116 ครั้ง และ คิดเป็นร้อยละ 36.26 ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 55 ซึ่งเกิดเหตุจำนวน 182ครั้ง

2. สถิติการสูญเสียรวมในปี 2556 มีการสูญเสียทั้งสิ้น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของการสูญเสีย         ที่เกิดขึ้นในปี 53 ซึ่งเกิดการสูญเสียจำนวน 54 คน, คิดเป็นร้อยละ 44.73 ของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในปี 54      ซึ่งเกิดการสูญเสีย จำนวน 76 คน และ คิดเป็นร้อยละ 43.03 ของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในปี 55 ซึ่งเกิดการสูญเสียจำนวน 34 คน

ซึ่งจากสถิติการเกิดเหตุ และการสูญเสียข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ปฏิบัตินั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องส่งผลให้เหตุการณ์และความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดมีนัยสำคัญทางสถิติ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 31 ก.ค.56 มีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   6 เหตุการณ์ แบ่งเป็นในพื้นที่จังหวัดยะลา 5 เหตุการณ์ แยกเป็นเหตุลอบวางระเบิด 3 เหตุการณ์สามารถเกิดกู้และทำลายได้ จำนวน 1เหตุการณ์ เหตุการณ์ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร 1 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ลอบยิงราษฎร  1เหตุการณ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุระเบิด 1 เหตุการณ์ (เกิดระเบิดขึ้นเอง) ส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุการณ์ลอบวางระเบิด จำนวน 1 เหตุการณ์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย (เจ้าหน้าที่ 1 นาย) บาดเจ็บ จำนวน 10 ราย (เจ้าหน้าที่ 9นาย, ประชาชน 1 คน )

จากการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุรุนแรงในห้วง 9 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคง มีพฤติกรรมที่สุดโต่ง ไม่สนใจต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ซ้ำยังพยายามก่อเหตุต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างความหวาดระแวงและสร้างความเกลียดชังต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ถือเป็นการกระทำที่              กลับกลอก หลอกลวง และเชื่อถือไม่ได้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่กระทำมาโดยตลอด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอวิงวอนให้องค์กรสิทธิมนุษยชนและ NGOs             ที่เคลื่อนไหวอยู่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาช่วยกันปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้าง และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชน             ทุกภาคส่วนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างและโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการรวมพลังปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีเพราะเป็นวิถีทางเดียว             ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในการทำหน้าที่ ปกป้องรักษาอธิปไตยและดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน และหน่วยราชการต่างๆ ในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ และ                  ยังคงสนับสนุนให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุช่วงรอมฎอน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุช่วงรอมฎอน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสรุปเหตุช่วงรอมฎอน

ที่มา เดลินิวส์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost