ศอ.บต.จัดโครงการ 'รอมฎอนสัญจร' ร่วมละศีลอด

31 กค. 56     1174

ศอ.บต.จัดโครงการ 'รอมฎอนสัญจร' ร่วมละศีลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางมอบอินทผาลัมและร่วมละศีลอดกับผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทาง ศอ.บต.จะใช้ช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งจะสิ้นสุดในอีกไม่นานนี้เร่งดำเนินโครงการ "รอมฎอนสัญจร" ละศีลอดร่วมกับชาวบ้านตามมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ครบตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วย


พ.ต.อ.ทวีกล่าวกับผู้ที่ร่วมในการละศีลอดว่า โครงการสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน หรือรอมฎอนสัญจร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 (พ.ศ.2556) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอน โดยจะมีการสัญจรไปตามมัสยิดต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในพื้นที่ให้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐได้แน่นแฟ้นขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกัน ความสำคัญของเดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆ และยังเรียกได้ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ ไม่เพียงเฉพาะการอดอาหารเท่านั้น รวมถึงการได้รับรู้ความยากลำบากของคนที่ยากไร้ด้วย ซึ่งนอกจากการถือศีลอดและทำทานแล้ว รอมฎอนยังเป็นเดือนสุดประเสริฐ ที่มีความเมตตาอยากให้ทุกๆ คนถือโอกาสนี้อภัยให้กันและกัน เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่


ขณะที่หน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ในพื้นที่ยังคงมีคำสั่งให้มีการจัดกำลังออกคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมไปกับให้มีการเฝ้าระวังป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ท่ามกลางการข่าวแจ้งเตือนของหน่วยข่าวความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ศอ.บต.จัดโครงการ 'รอมฎอนสัญจร' ร่วมละศีลอด

ที่มา มติชนออนไลน์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost