ชาวพุทธเสียงแข็งค้านอัฟกาฯเปลี่ยนพุทธสถาน Mes Aynak เป็นเหมืองแร่


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์