ห้องธรรมวิศว์ - อินไซด์ แคมปัส

10 เมย. 56     809

ห้องธรรมวิศว์ - อินไซด์ แคมปัส

ห้องธรรมวิศว์ - อินไซด์ แคมปัส

ว่ากันว่าประชากรในประชาคมอาเซียนเมื่อรวมตัวกันแล้วจะมีจำนวนมากถึง 600 ล้านคน ในจำนวนนี้มากที่สุดคือชาวมุสลิม เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียนสำหรับประเทศไทยจึงต้องคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในทางศาสนาด้วย

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องของศาสนามีความละเอียดอ่อนที่นิสิตควรเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตไทยพุทธหรือไทยมุสลิม หรือศาสนาอื่น ๆ ดังนั้นที่คณะวิศวะ จุฬาฯ จะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เพราะมีการเตรียมสถานที่ทางศาสนาทั้งสำหรับชาวพุทธและมุสลิม เริ่มที่หอปฏิบัติธรรม “ธรรมวิศว์” ตั้งอยู่ติดกับห้องสมุดคณะวิศวะ ด้วยกลอุบายที่คณบดีต้องการให้นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มีสติในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้เพราะบัณฑิตจากคณะวิศวะ จุฬาฯ ได้รับความเชื่อถือในด้านวิชาความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นคือ ความดี โดยหอธรรมวิศว์ของที่นี่ไม่เพียงถูกใช้ในโอกาสสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ทว่าทุกวันจะมีผู้มาปฏิบัติวัตรเช้า-เย็น ซึ่งเป็นกิจวัตรของพุทธศาสนิกชน

“นอกจากนี้คณะวิศวะ ยังมีห้องละหมาด สำหรับนิสิตที่นับถือศาสนาอิสลาม มีการแบ่งห้องชายและหญิงเพื่อความถูกต้องตามหลักศาสนา ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นก็พร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็นที่อาบน้ำละหมาด กิบลัตบอกทิศ พรมสำหรับละหมาด และมีตะละกง หรือชุดคลุมสำหรับนิสิตมุสลิมผู้หญิงในการทำละหมาด ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติกิจตามหน้าที่ศาสนิกชนเป็นสิ่งจำเป็น และสำหรับชาวคริสต์ศาสนานั้นส่วนมากจะนิยมการไปโบสถ์เช้าวันอาทิตย์อยู่แล้ว”

น.ส.สุกัจญา อารียะ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการทำละหมาดของชาวมุสลิม ตนได้เข้ามาใช้ห้องละหมาดทุกวัน บางครั้งมีเพื่อนมุสลิมจากต่างชาติที่มาเรียนจุฬาฯ เข้ามาใช้กันเต็มห้องเพราะทุกคนต้องทำละหมาดเวลาเดียวกัน แต่ละคนจะใช้เวลาละหมาดไม่นานจึงถือว่าสะดวกสบายดี โดยสิ่งที่ตนชอบมากคือที่อาบน้ำ เพราะสำหรับผู้หญิงแล้วต้องประพรมหลายส่วน สถานที่ละหมาดบางแห่งมีที่อาบน้ำแยกอยู่ภายนอกห้องทำให้ไม่สะดวก นอกจากนี้ภายในห้องยังมีป้ายบอกทิศที่ตั้งของนครเมกกะ เพื่อให้รู้ทิศที่จะหันหน้าละหมาดอีกด้วย

ไม่เพียงการให้ความสำคัญกับสถานที่สำหรับศาสนาเท่านั้น แต่การเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียนยังหมายความรวมถึงการเตรียมพร้อมทางด้านกายภาพเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ดังนั้นที่นี่จึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร อาทิ การเสาะหาพันธุ์ไม้หายากและมีความสำคัญมารวบรวมไว้ภายในพื้นที่โล่งด้านในคณะ ใช้ชื่อว่า “สวนรวมใจ” มีการจัดแบ่งพื้นที่ถนนกับพื้นที่ทางเดินภายในคณะไว้อย่างลงตัว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบทุกส่วน ทั้งโรงอาหาร ห้องประชุม ห้องนั่งเล่นของนิสิต-อาจารย์ นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟสวยงามร่มรื่น 3 จุด มีลานม้านั่งสำหรับนิสิตชอบทำกิจกรรม ฯลฯ หากใครสนใจอยากชื่นชมสถานที่จริง คงต้องหาเวลาไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองที่คณะวิศวะ จุฬาฯ.

 

Source : dailynews.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา