บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม

29 สค. 56     1526

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม

        หากไม่มีเสียงคลิปสนทนาของ "นายพลถังเช่า" พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯหลุดออกมา เชื่อว่าแผนการอันลึกล้ำที่ "หนูถังเช่า" จะช่วยนำ "ราชสีห์" กลับมาประเทศไทย อาจจะสำเร็จไปแล้วก็ได้...เพราะการใช้กลอุบายผ่านวิธีอันแยบยล ผ่านกระบวนการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม โดยใช้ช่องทางวิธีพิเศษจาก "สภากลาโหม" เพื่อเป็นการลดขั้นตอนเสนอออกเป็น พ.ร.ก. ก่อนที่จะนำเข้ารัฐสภาเพื่อออกเป็น พ.ร.บ.ต่อไป...

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม


ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาทีเดียว ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ให้โอกาส "บิ๊กอ๊อด" กลับเข้ามาเป็น "รมช.กห." เพื่อหวังเป็นหนังหน้าไฟ กรุยทางกลับบ้าน โดยใช้สถาบันทหารผ่าน "สภากลาโหม" เป็นตัวชูโรง เสนอกฎหมายลับเพื่อลดแรงต้าน ในรูปแบบความมั่นคง ปรองดอง โดยชี้ช่องความเร่งด่วนของชาติบ้านเมืองต้องการความสันติสุข ความสงบ โดยเฉพาะความมั่นคง ที่เห็นว่าประเทศชาติเกิดความขัดแย้ง ต้องการความปรองดองของชนในชาติในขณะนี้เป็นหลัก

แต่เมื่อคลิปเสียงหลุดออกมาสู่สาธารณะ กลยุทธ์ที่ "นายพลถังเช่า" นำเสนอ กลายเป็นที่โจษขานแทบพังสลายในพริบตา แถม "ราชสีห์" ก็อาจกลับมาเป็น "แมวเหมียว" ได้ เพราะทั้ง ผบ.เหล่าทัพ ฝ่ายค้าน หรือกลุ่มขบวนการที่ต่อตาน กลับออกมามีแรงต้านอย่างแน่นหนา จนทั้งรัฐบาล โดยเฉพาะคนในตระกูล "ชินวัตร" และ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ตั้งรับไม่ทัน

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม


เมื่อ "ไทยรัฐออนไลน์" พยายามหาคำตอบของช่องทางที่ "นายพลถังเช่า" นำเสนอช่วย "ราชสีห์แม้ว" กลับบ้าน ผ่านกระบวนการ "นิรโทษกรรม" จะสำเร็จได้หรือไม่ โดยมีนายทหารระดับสูงในกระทรวงกลาโหมและกองทัพ มาเป็น "แหล่งข่าว" ไขปริศนา ของการดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ผ่านช่องทางความมั่นคง เพื่อให้สภากลาโหมพิจารณาออกกฎหมายเร่งด่วนนั้น สามารถทำได้หรือไม่...

แหล่งข่าวยืนยันว่า ในอดีตที่ผ่านมา สภากลาโหมไม่เคยพิจารณาออกกฎหมายนิรโทษกรรม แม้จะมีเหตุปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย และเกิดเหตุการชุมนุมจนมีการสลาย ก็ยังไม่เคยมีการพิจารณา แต่ก็มีช่องที่สามารถทำได้ หากมีการเสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เข้าสู่ที่ประชุมสภากลาโหม แต่จะต้องมีเหตุผลเพียงพอ และเป็นเรื่องความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของประเทศเท่านั้น

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม

เพราะเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่สภากลาโหม ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ในมาตรา 43 ในการดําเนินการที่เป็นอำนาจของ รมว.กลาโหม จะต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม ใน พ.ร.บ.จัดระเบียบกลาโหม ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ

1.นโยบายการทหาร 2.นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร 3.นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม 4.การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบ่งสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 5.การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับทหาร 6.เรื่องที่กฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดให้เสนอสภากลาโหม

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม


โดยในข้อที่จะเข้าข่ายในเรื่อง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้น เราจะยกมาเพียงข้อที่ 5 และข้อที่ 6 ที่เข้าข่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะกฎหมายที่จะนำเข้าสภากลาโหมได้ จะต้องเป็นกฎหมายทหารเท่านั้น โดยในข้อที่ 5 ต้องดูว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือไม่ ถ้าไม่ใช้กฎหมายทหาร ก็ไม่สามารถบรรจุวาระประชุมได้ เมื่อตีความว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เกี่ยวข้องกับทหาร ก็ต้องมาดูเหตุผลว่าเกี่ยวข้องอย่างไร

ทั้งนี้ ในภาพรวมบทสนทนานั้น มีจุดมุ่งหมายให้เห็นว่า ทหารมีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติในการสลายการชุมนุม เมื่อปี 2552-2554 ที่บ้านเมืองในขณะนั้นมีเหตุการสลายการชุมนุม ม็อบกลุ่มสีต่างๆ สามารถเข้าข่ายออกนิรโทษกรรมให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ แต่ขณะเดียวกัน ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอาจจะตีความว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทหาร อาจตีความว่าการสลายการชุมนุม มีชาวบ้าน ประชาชน เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องนิรโทษกรรมกับทุกฝ่ายทุกคน เพราะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม


แต่เมื่อมาดูในข้อที่ 6 ก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าด้วยกฎหมาย แต่เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นเสนอต่อสภากลาโหมเพื่อขอความเห็น โดยเฉพาะเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อราชการกระทรวงกลาโหม ประเทศชาติ ถ้าเห็นด้วยก็ยังเสนอเป็นกฎหมายไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจออกกฎหมาย แต่สามารถนำเข้าที่ประชุมสภากลาโหม เพื่อเสนอออกเป็น "ร่างกฎหมาย" โดยให้ออกเป็นรูป พ.ร.ก. เพื่อผ่านให้ "กฤษฎีกา" เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอเข้าสู่ "คณะรัฐมนตรี" ออกเป็น พ.ร.ก.นิรโทษกรรม แต่เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะหากให้กฎหมายดังกล่าวล่าช้า จะเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติ เห็นควรว่าจะต้องออกเป็น พ.ร.บ.นั้น ทางคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้นำเสนอเข้ารัฐสภา เพื่อให้ผ่านมติความเห็นชอบของรัฐสภาออกเป็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อไป ซึ่งทั้งหมดคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณา และตัดสินใจว่าจะออกเป็น พ.ร.ก. หรือ พ.ร.บ. เพราะหากเป็น พ.ร.ก.ทางคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกได้เลย

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม


ซึ่งการเสนอเพื่อให้ออกกฎหมาย จะต้องเป็นกฎหมายทหารเท่านั้น หากบิดเบือนเอาเข้าสภากลาโหม จะมีความผิดทันทีตาม "พ.ร.บ.กลาโหม" ที่สำคัญ สภากลาโหม ประกอบด้วย สมาชิกสภา 36 คน แต่หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง "คัดค้าน" เรื่องที่เสนอ ถือเป็นอันจบไป เพราะในที่ประชุมสภากลาโหม ใช้หลักเกณฑ์เสียงต้องเป็น "เอกฉันท์" หากไม่เป็นเอกฉันท์ ต้นสังกัดที่นำเสนอต้องถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ ที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นผู้เสนอเองไม่ได้ ต้องดำเนินการผ่านต้นสังกัดเป็นผู้เสนอ เพราะทุกเรื่องที่นำเข้าสภากลาโหม ต้องมีหน่วยงานสังกัดรับผิดชอบ

ส่วนกรณีที่ "นายพลถังเช่า" พุดคุยกับ "ราชสีห์" ให้ออก "พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" นั้น คิดว่าคงเป็นการลดขั้นตอนให้สมาชิก โดย ผบ.เหล่าทัพคนหนึ่งคนใดเสนอขึ้นมา หรือทาง พล.อ.ยุทธศักดิ์ ในฐานะสมาชิก เป็นผู้เสนอเข้ามาก็ได้ ทาง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และ รมว.กลาโหม คงไม่กล้าเป็นผู้เสนอแน่นอน เพราะ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หากใช้ช่องทางสภากลาโหม จะต้องอ้างในเรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับทหาร จึงเชื่อว่าครั้งนี้อาจเป็นการเสนอเพื่อเอาใจนาย

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม

และที่ผ่านมา การประชุมสภากลาโหม ส่วนใหญ่จะมีวาระพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติในภารกิจทั่วๆ ไป ส่วนข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหม กองทัพก็จะมีเรื่องเฉพาะ เช่น พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการทหาร พ.ร.บ.จัดตั้งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการแต่งกายทหาร กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเงินทหาร หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับทหาร หรือมติการนำทหารไปช่วยสหประชาชาติ ส่วนข้อปฏิบัติทั่วไป จะเป็นการรายงาน การปฏิบัติภารกิจให้ที่ประชุมได้รับทราบที่ดำเนินทำอยู่ และรายงานให้ทราบในเดือนต่อไปมีภารกิิจทำอะไร

ดังนั้น เมื่อแผนปฏิบัติการของ "นายพลถังเช่า" ที่อาสาช่วย "ราชสีห์" กลับบ้านเกิดเมืองนอน โดยอาศัยจังหวะช่องทาง "สภากลาโหม" นั้น ถูกเปิดโปงก่อน ทำให้หลายคนเชื่อว่า "พระสยามเทวาธิราช" หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองมีจริง ก่อนที่ทั้งหมดจะสายเกินกว่าจะแก้ไข ถือว่าบ้านเมืองนี้ยังมีของดีคุ้มครองอยู่ ที่ให้ทหาร กองทัพ ไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมาย เพื่อช่วยคนใดคนหนึ่ง.

บทวิเคราะห์การเมือง เปิดช่องโหว่ นิรโทษกรรม ฉบับ ทักษิณ ผ่านสภากลาโหม

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

Keywords: พรบ.นิรโทษกรรม, สภากลาโหม, คลิปเสียงสนทนา, ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, รมช.กลาโหม, ทักษิณ ชินวัตร

เป็นเพื่อน Line กับเรา