สาวโชว์เปลือยสงกรานต์ - เปลือยสงกรานต์ ว่อนเน็ต ตราบาป

12 เมย. 55     3250

สาวโชว์เปลือยสงกรานต์ - เปลือยสงกรานต์ ว่อนเน็ต ตราบาป

ในงานพิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่ง ชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 ที่จัดที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า สำหรับสงกรานต์ปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์ประเพณีการเล่นสงกรานต์ เช่น การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร ขนทรายเข้าวัด

สาวโชว์เปลือยสงกรานต์ - เปลือยสงกรานต์ ว่อนเน็ต ตราบาป

ทั้ง นี้ตนเป็นห่วงในเทศกาลสงกรานต์ นับวันยิ่งอันตรายมากขึ้น โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาพของเยาวชนนุ่งน้อยห่มน้อยเล่นน้ำ หรือการเต้นโคโยตี้ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก และเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต จึงอยากให้เยาวชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลัก

อย่างไร ก็ตาม ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่พื้นที่ต่างๆ ให้ดูแลเฝ้าระวังเรื่องดังกล่าว และยังจะจะเป็นสื่อกลางรับแจ้งเหตุ หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งหากใครพบเห็นสิ่งไม่เหมาะสม สามารถแจ้งผ่านสายด่วน 1765 ตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นเพื่อน Line กับเรา