บก.จร.แนะนำ ข้อสังเกตุ กฏหมายการตั้งด่านตรวจ การตั้งด่านตรวจที่ถูกต้อง ข้อบังคับการตั้งด่านตรวจ

11 กย. 55     23028

บก.จร.แนะนำ ข้อสังเกตุ กฏหมายการตั้งด่านตรวจ การตั้งด่านตรวจที่ถูกต้อง ข้อบังคับการตั้งด่านตรวจ

บก.จร.แนะข้อสังเกตุ ด่านตรวจเถื่อน

พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ ผู้กำกับการกองกำกับการ 3 (ศูนย์ข้อมูลใบสั่ง) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) เปิดเผยว่าทาง กก.3 บก.จร. ได้จัดทำแผ่นพับเพื่อแนะนำจุดตรวจ (จราจร) ที่ถูกต้องหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจับกุมผู้กระทำผิด ทั้งเขตทางเดินรถหรือทางหลวง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดระยะเวลาเท่าที่จำเป็น

- เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ยศผู้บังคับการขึ้นไป และต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม

- เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องแต่งกายในเครื่องแบบ

- จุดตรวจต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายจราจร หยุดตรวจ หากกลางคืนต้องมีแสงไฟส่องสว่างมองเห็นไม่น้อยกว่า 150 เมตร

- เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องมีป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของหัวหน้าตำรวจประจำจุดตรวจ

- มีแผ่นป้ายแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันด่านตรวจเถื่อน

อย่างไรก็ตามทาง กก.3 บก.จร.จัดทำแผ่นพับทั้งหมดจำนวน 30,000 แผ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ นอกจากวีธีการสังเกตจุดตรวจแล้ว ในแผ่นพับยังบอกรายละเอียดถึงสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เมื่อขับขี่บนท้องถนน อาทิ เมื่อได้รับใบสั่ง และใบเตือน ต้องดำเนินการอย่างไร รวมถึงเอกสารที่ต้องมีพร้อมในการขับขี่ เช่น สำเนาทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้แนะนำหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งอุบัติเหตุและขอความช่วยเหลือ ด้านจราจรให้ทราบอีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่โทร.1197 หรือหากมีหลักฐานเป็นรูปถ่าย แจ้งได้ที่โครงการจราจรตาเพชร www.trafficpolice.go.th

    Link     Mthai News

เป็นเพื่อน Line กับเรา