วิธีการจองคิวล่วงหน้า การทำหนังสือเดินทางฯ ทางอินเตอร์เน็ต

14 มีค. 57     2561

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: วิธีการจองคิวล่วงหน้า การทำหนังสือเดินทางฯ ทางอินเตอร์เน็ต

keywords: วิธีการ, จองคิว, ล่วงหน้า, การทำหนังสือเดินทาง, อินเตอร์เน็ต

วิธีการจองคิวล่วงหน้า การทำหนังสือเดินทางฯ ทางอินเตอร์เน็ต

ทำหนังสือเดินทางฯ พาสปอต มาดูวิธีการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ตได้เลย

วิธีการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต
1.  เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการจองคิวล่วงหน้า
2.  เลือกวัน ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ
3.  เลือกช่วงเวลาที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฯ
4.  กรอกเข้ามูลของผู้ที่ทำการจองคิว
4.1 กรอกรหัสเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง) กรณีที่ผู้จองไม่มีเลขบัตรประชาชน ให้เลือกไม่มีเลขบัตรประชาชน
4.2 ระบุ ชื่อ – สกุล (กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง)
5.  กดปุ่มจองคิวเพื่อทำการยืนยัน
6.  ทำการพิมพ์ข้อมูลลำดับคิว ที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นเด็ก/ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครองที่จะพาเด็กไปทำหนังสือเดินทางแทนได้

วิธีการจองคิวล่วงหน้า การทำหนังสือเดินทางฯ ทางอินเตอร์เน็ต

เงื่อนไขการจองคิวล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต
1.  ผู้จองต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดไม่น้อยกว่า 30 นาที หากผิดเวลาคิวดังกล่าวจะถูกเลิก
2.  ผู้จองสามารถรับบริการได้เฉพาะสำนักงานที่เลือกไว้เท่านั้น
3.  ข้อมูลที่แสดงต้องเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลจริง ในกรณีที่ทำการจองคิวให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตามข้อที่ 1
4.  ไม่สามารถให้บุคคลอื่นนำคิวไปใช้แทนได้
5.  เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กรมการกงสุลกำหนด
6.  การจองคิวใช้สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
7.  สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ (โดยไม่นับวันที่ทำการจอง)
8.  กรณียกเลิกการจองคิว ท่านจะไม่สามารถจองคิวทางอินเตอร์เน็ตได้อีกภายใน 5 วันทำการ
9.  สามารถนำบุตร/ผู้เยาว์ ซึ่งอายุต่ำกว่า 7 ขวบมาร่วมทำหนังสือเดินทางได้ไม่เกิน 1 คน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและทำการจองได้ที่ http://www.ufida.co.th/startpage.htm

ที่มา: edtguide

hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา